A+ A A-

Dette klippet er også fra super 8 film

Publisert i Super 8 film

Jeg konverterer mellom formatene Digital 8, Hi 8, Video 8, Betamax, VHS-C, miniDV, microMV, DVCAM, VHS og S-VHS.

Opptak i disse formatene kan legges over på DVD, eller de kan leveres som filer på harddisk.

Alle videoformater blir digitalisert til standard oppløsning (SD) 720 x 576 punkter.

Jeg spiller også over video fra NTSC til PAL.

 

 Bakgrunn/historie

De første videoopptakerne ble laget først på 1950-tallet. De omformet de elektriske signalene fra et TV-kamera til informasjon på magnetbånd. På midten av 1950-tallet kostet en videoopptaker USD 50 000,-.

Tidlig på 1970-tallet kom de første videospillere/opptakere for privatmarkedet. Det ble etter hvert sterk konkurranse mellom VHS-standarden, - opprinnelig fra JVC, og Betamax fra Sony. VHS gikk som kjent av med seieren, og var tilnærmet enerådenede i mange år. Etter hvert kom det også kameraer for privatmarkedet.

Siden har forskjellige standarder avløst herandre, - Video8, Hi8 og Digital 8, alle fra Sony var svært populære fra midten av 1980-tallet og utover på 90-tallet. MiniDV overtok så som en ledende standard, og deretter har stadig nye standarder og lagringsmedia dukket opp.

 

 

 

Publisert i Generelt

Her har jeg lagt ut musikkvideoen til "The White Birch", som jeg har skannet materiale til fra "super 8" film. Sangen heter "Seer believer" og er en av deres mer kjente. 

 

Publisert i Super 8 film

9,5 mm film (Pathé) blir også skannet ved hjelp av "Flashtransfer Choice" skanneren fra MWA-Nova i Tyskland. Bildene på filmen blir avfotografert fortløpende, og en kan velge oppløsning, - standardoppløsning (SD) eller HD-oppløsning. Det blir utført en automatisk lys- og fargekorrigering. Hvis materialet består av små originalruller, blir disse skjøtt sammen på en større spole før skanning. Det digitaliserte materialt kan leveres som filer på harddisk eller som DVD/Blu-ray plater.  

 

Bakgrunn/historie

9,5 mm film (Pathé) ble introdusert i Frankrike i 1922. Det spesielle med formatet foruten bredden på 9,5mm, var at perforeringshullene var plassert sentrisk på filmbasen - mellom bildene, se figuren. Problemet med formatet var at det var vanskelig å få maskiner som kunne transportere filmen stabilt. 9,5 mm formatet fikk en periode stor utbredelse i Frankrike og England, men ble aldri noen suksess på verdensmarkedet, heller ikke i Norge.

 

 

Publisert i Generelt

 Jeg skanner både vanlig 16mm og super 16 mm film ved hjelp av en "Flashtransfer Choice" skanner fra MWA-Nova i Tyskland. Bildene på filmen blir avfotografert fortløpende, og en kan velge oppløsning, - standardoppløsning (SD) eller HD-oppløsning. Eventuelt lydspor, både magnetisk og optisk, blir også overført. Det blir utført en automatisk lys- og fargekorrigering. Hvis materialet består av små originalruller, blir disse skjøtt sammen på en større spole før skanning. Det digitaliserte materialt kan leveres som filer på harddisk eller som DVD/Blu-ray plater.

 

Bakgrunn/historie

16 mm film ble introdusert av Eastman Kodak i 1923 som et billigere alternativ for amatører til det vanlige 35 mm formatet.

Utover 30-tallet ble 16 mm film også også populært som undervisningsmedium, særlig etter at optisk lyd ble tatt i bruk. Under 2. verdenskrig ble dette filmformatet mye brukt av krigsreportere, og utover 50- og 60-tallet ble16 mm film standardformatet for nyhetsreportere.

Standard 16 mm film har perforering på begge sider, men perforeringen på den ene siden ble etter hvert kuttet ut for å gi plass til et optisk eller magnetisk lydspor.

En variant av 16 mm film kalles super 16mm eller bare super16. Den har perforering bare på den ene siden, og det ekstra arealet fra den ene perforeringen blir brukt til å øke billedflaten, - se figur.

 

 

 

 

 

 

Publisert i Generelt

Har du behov for hjelp til redigering av film, bistår jeg gjerne til med dette.

 

 

Publisert i Generelt

Jeg skanner alle typer 8mm film (dobbel8, normal8, super8 og singel8) ved hjelp av en "Flashtransfer Choice" skanner fra MWA-Nova i Tyskland. Bildene på filmen blir avfotografert fortløpende, og en kan velge oppløsning, - standardoppløsning (SD) eller HD-oppløsning. Det blir utført en automatisk lys- og fargekorrigering. Eventuelt lydspor blir også overført. Hvis materialet består av små originalruller, blir disse skjøtt sammen på en større spole før skanning. Det digitaliserte materialt kan leveres som filer på harddisk eller som DVD/Blu-ray plater. 

 

Bakgrunn og historie

Dobbel 8mm er den opprinnelige 8mm filmen og tok utgangspunkt i at man delte en dobbeltperforert 16mm i to. Dette ble oftest gjort under fremkallingen. Når man filmet ble en 16 mm film lagt i kameraet. Man filmet først på den ene halvdelen og snudde så spolen for så å filme på den andre.

Formatet ble introdusert av Kodak i 1932. Andre navn for denne er Standard 8mm, Normal 8mm, Split 8mm eller bare 8mm. Senere kom Super 8 og Singel 8 formatene som var et stort framskritt. Selv om filmbredden fortsatt var 8mm ble perforeringshullene gjort mindre og billedflaten ble optimalisert til å bli 35% større enn standard 8mm. Det gjorde et stort og positivt utslag på bildekvaliteten på det projeserte bildet.

Det var Kodak som lanserte Super8 og den klassiske kassetten hvor giverspolen og mottakerspolen var plassert ved siden av hverandre og ga en kompakt, dyp kassett. I 1974 kom de første Super8 filmene med ferdig pålagt lydspor for opptak av kontentum lyd. Det ble litt problematisk å klippe Super8 med lydspor fordi lyden lå 18 bilder forskjøvet i forhold til bildet. Men man kunne også sende filmen inn til laboratoriet for å få lagt det tynne lydsporet på etter at filmen var klippet. Eller man kunne anskaffe EUMIGs enkle maskin for påliming av lydspor. Den fungerte forresten dårlig. Standard8 film og Super8 film var laget på acetatbase og kunne skjøtes både ved bruk av lim og spesialtape.

Fuji Film laserte Singel 8 formatet og var etter manges mening det beste konseptet. Giverspolen og mottakerspolen var plassert som i en musikkkassett. Dette gjorde kassetten slank, men høy. Den tillot full tilbakespoling og dobbeleksponering hvis man ønsket det. En annen fordel var at trykkplaten som holdt filmbasen plan i filmporten var av presisjonsframstilt stål og ikke av plast slik som var tilfelle med Super8 kassettene. Det gav normalt et mer stabilt bilde enn hva Super8 konseptet kunne klare. Singel8 film var produsert på polyesterbase og kunne derfor kun skjøtes med tape. Det var Kodak og Super8 konseptet som seiret i kampen om forbrukerne og Single8 forsvant etterhvert fra markedet.

Publisert i Generelt

Dette klippet er fra en super 8 film og er tatt opp ca. 1980.

Publisert i Super 8 film
Med enerett © 2018 DataOgVideo.NO