9,5 mm film (Pathé)

 

9,5 mm film (Pathé) blir også skannet ved hjelp av «Flashtransfer Choice» skanneren fra MWA-Nova i Tyskland. Bildene på filmen blir avfotografert fortløpende, og en kan velge oppløsning, – standardoppløsning (SD) eller HD-oppløsning. Det blir utført en automatisk lys- og fargekorrigering. Hvis materialet består av små originalruller, blir disse skjøtt sammen på en større spole før skanning. Det digitaliserte materialt kan leveres som filer på harddisk, minnepenn eller som DVD-plater.

 

Bakgrunn/historie

9,5 mm film (Pathé) ble introdusert i Frankrike i 1922. Det spesielle med formatet foruten bredden på 9,5mm, var at perforeringshullene var plassert sentrisk på filmbasen – mellom bildene, se figuren. Problemet med formatet var at det var vanskelig å få maskiner som kunne transportere filmen stabilt. 9,5 mm formatet fikk en periode stor utbredelse i Frankrike og England, men ble aldri noen suksess på verdensmarkedet, heller ikke i Norge.