Lydkonvertering

Spolelydbånd, lydkassetter og grammafonplater

Jeg spiller over lyd fra gamle spolelydbånd (f.eks. Tandberg) og fra lydkassetter til CD eller til lydfiler på harddisk/minnepinne. Grammafonplater, – LP-plater og 78-plater kan også digitaliseres på samme måte.