Videokonvertering

Jeg konverterer mellom formatene Hi 8, Video 8, DVCAM, VHS-C, miniDV, microMV, VHS og S-VHS.

Opptak i disse formatene kan legges over på DVD, eller de kan leveres som filer på harddisk.

Alle videoformater blir digitalisert til standard oppløsning (SD) 720 x 576 punkter.

Jeg spiller også over video fra NTSC til PAL.

 

Bakgrunn/historie

De første videoopptakerne ble laget først på 1950-tallet. De omformet de elektriske signalene fra et TV-kamera til informasjon på magnetbånd. På midten av 1950-tallet kostet en videoopptaker USD 50 000,-.

Tidlig på 1970-tallet kom de første videospillere/opptakere for privatmarkedet. Det ble etter hvert sterk konkurranse mellom VHS-standarden, – opprinnelig fra JVC, og Betamax fra Sony. VHS gikk som kjent av med seieren, og var tilnærmet enerådenede i mange år. Etter hvert kom det også kameraer for privatmarkedet.

Siden har forskjellige standarder avløst herandre, – Video8, Hi8 og Digital 8, alle fra Sony var svært populære fra midten av 1980-tallet og utover på 90-tallet. MiniDV overtok så som en ledende standard, og deretter har stadig nye standarder og lagringsmedia dukket opp.