Redigering

Har du behov for hjelp til redigering av film, bistår jeg gjerne til med dette.