Vilkår

Jeg behandler filmen med all mulig forsiktighet slik at den ikke skal bli skadet, dette er jo uerstattelig materiale.
Skulle det inntreffe noe jeg ikke har kontroll over, f.eks. brann eller innbrudd, kan jeg ikke påta meg ansvar for dette.
Filmer som er innlevert hos meg vil i mange tilfeller være forsikringsmessig dekket av din egen hjem/innboforsikring.